Covid19 vs Kultúra 1:0

Je tu Covid a kultúra dostáva na frak. Zabúda sa na ňu vo všetkých smeroch. Zabúda sa na hudobníkov, maliarov, hercov, kultúrne inštitúcie ale aj samotných prijímateľov krásneho umenia. Umelci žijú umením ale aj z umenia a bez neho skončia na ulici. Ľudia posedávajú v krčmách a baroch hlava na hlave ale kultúrne podujatia sú nebezpečné.

Preto sme s našim o.z. pripravili pre najviac postihnuté skupiny obyvateľstva projekt, kedy aj pri zatvorení sociálnych zariadení vieme poskytnúť kultúrne vyžitie pre všetkých. Práve sa rozhoduje na MKSR o dotáciách tak si držme spoločne palce, aby sme aj tento rok mohli robiť radosť všetkým milovníkom umenia a zvrátili tento výsledok aspoň na remízu.

Školy, škôlky, školičky…

alebo… skultúrňovanie mládeže správnym smerom pôsobí aj na rodičov…

budme slušní, buďme kultúrni ale bez mladej generácie to nepôjde…

Cieľom a zámerom projektu bolo vzdelávanie a oboznamovanie detí a mládeže s  hudobnými štýlmi, žánrami a zoznámenie ich nielen s komerčnou kultúrou. Projekt rozvíja vedomosti z oblasti kultúry, umenia a histórie, podporuje rozvoj citovej zložky u mládeže, vedie ich k láske k hudbe a tým pádom aj k celkovému rozvoju kultúrnej spoločnosti. Dnešná mladá generácia bohužiaľ z veľkej časti prichádza do kontaktu s live kultúrou len prostredníctvom médií, komerčných rádií a televízií. Takáto kultúra nemôže dostatočne pokryť potrebu mladej generácie na informácie a rozvoj osobnosti. V Banskej Bystrici bola pred zhruba 25 rokmi založená ZŠ s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy. Mnohé z detí tam študujúcich má aj v dospelom veku veľmi pozitívny vzťah k umeniu, navštevujú koncerty populárnej, jazzovej, ľudovej i klasickej hudby a tým zároveň prispievajú k celkovému rozvoju kultúrnosti obyvateľstva, podpore štátnych inštitúcii ako je Slovenská filharmónia, divadlá, opery a festivaly u nás. Cieľom nášho projektu je skultúrniť mládež, ukázať jej, že aj klasická či ľudová hudba v podaní profesionálov je krásna a oplatí sa ju počúvať či len sa jej amatérsky venovať, lebo rozvíja ducha a napomáha k celkovej harmónii ľudstva.

Sme aj na sociálnych sieťach

Milí priatelia, aby sme k Vám boli bližšie a aby ste mali rýchly prehľad o aktuálnych projektoch, koncertoch a programoch ktoré naše o.z. robí, pozývame Vás na náš facebookový profil “Andrej Baran & friends” a “Slavonic o.z.”

Koncerty s tajuplnou atmosférou

Koncerty projektu Spievajúce múry sa zameriavajú na koncerty vážnej hudby na netradičných miestach, v areáloch hradov, zámkov či miestach ktoré mali v minulosti pátos a život ktorý im súčasnej dobe chýba. Po minulé roky sa koncerty stretli s veľkým ohlasom preto sa každoročne snažíme nadviazať na predchádzajúce projekty organizované našim o.z. Koncerty sa každoročne uskutočňujú na hrade Ľupča, v synagóge v Brezne, ale konali sa už aj v Grand castle v Lipt.Hrádku. Našim zámerom a cieľom je spríjemniť ľuďom voľné chvíle, spraviť koncerty na netradičných miestach, rozospievať tiché múry a vliať im zas trochu života v podobe hudby a ľudí ktorí si ju prišli vypočuť.

Projekt v minulých rokoch podporil banskobystrický samosprávny kraj a Fond na podporu umenia. Projekt vznikol v roku 2013. Na koncertoch účinkovali poprední umelci Martin Budinský, Eva Cáhová, Andrej Baran, Adam Marec, Mucha quartet, Jozef Lupták, Movie quartet.

Bohužiaľ na rok 2020 náš projekt po siedmych rokoch nebol zo strany FPU podporený ale ubezpečujeme milovníkov hudby, že spravíme všetko preto, aby projekt neupadol do zabudnutia.

Spievajúce múry na Hrade Ľupča 2019
Spievajúce múry na Hrade Ľupča 2016 Slavonic duo
Spievajúce múry 2015 Mucha quartet
Spievajúce múry 2018 Jozef Lupták & Andrej Baran
Ďakujeme finančnej podpore z bbsk v rokoch 2013,2014,2015,2016 bez ktorej by sa koncerty nemohli uskutočniť.
Ďakujeme FPU za finančnú podporu v rokoch 2018 a 2019 bez ktorej by sa koncerty nemohli uskutočniť

Navštívené DD a DSS

V priebehu posledného 3/4 roka sme navštívili množstvo DD a DSS. Je nám cťou tvoriť program pre seniorov. Ich vďaka nám vždy vynahradí všetku námahu spojenú s celou prípravou a organizáciou projektov. Ďakujeme za vrelé prijatia ale aj za podporu projektu MKSR. Určite sa budeme snažiť v našich projektoch pre seniorov a ľudí so znevýhodnených skupín pokračovať.

Ďakujeme, radi prídeme aj nabudúce

Ďakujeme za podporu

Ako občianske združenie by sme radi poďakovali Ministerstvu kultúry za podporu našeho projektu, vďaka ktorej môžeme pripravovať krásne programy pre našich seniorov. Bez nej by sa usmievali 40x menej, pretože na základe danej podpory sme zvládli zorganizovať presne toľko vystúpení po DD a DSS v rámci Banskobystrického, Žilinského, Trnavského a Bratislavského kraja.

Stredisko Domov sociálnych služieb Zvolen

Prikladáme jeden z krásnych článkov z DSS vo Zvolene

http://www.dsszv.sk/?hudobne-vystupenie-slavonic-oz-v-dss,261

Hudobné vystúpenie Slavonic o.z. v DSS

AKTUALITY » Hudobné vystúpenie Slavonic o.z. v DSS

  • Slavonic o.z.

V stredu 05. februára 2020 sa v našom zariadení Domov sociálnych služieb vo Zvolene rozliehali tóny živej hudby. Navštívili nás slovenskí hudobní umelci Slavonic o.z. s podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho členovia – huslisti Mgr. art. Andrej Baran, ArtD. a Mgr. art. Marek Kľúčik do nášho zariadenia priniesli závan kultúry a vytvorili skvelú atmosféru.  

Husľové duo našim prijímateľom sociálnej služby spestril dnešné dopoludnie skladbami popredných svetových umelcov B. Bartóka, A. Dvořáka, J. S. Bacha, J. Pachelbela, G. Dusíka. Odzneli skladby ľudových piesní, tanga ale aj vážnej hudby. Hudobní umelci sa s nami rozlúčili nádhernou skladbou Ave Maria od J. S. Bacha a Ch. Gounoda. Našich prijímateľov sociálnej služby vystúpenie husľového dua veľmi zaujalo, usmievali sa, tlieskali a naplno si to celý čas užívali.

Ďakujeme Slavonic o.z. a jeho členom – huslistom Mgr. art. Andrejovi Baranovi, ArtD. a Mgr. art. Marekovi Kľúčikovi za prejavený záujem a hudobný zážitok, ktorý v nás opäť zanechali a tešíme sa na ich ďalšie skvelé vystúpenie v našom zariadení.

Autor článku, pridal dňa: 05. februára 2020 – Mgr. Jana Hiczérová

Zážitky ktoré sa vryjú do pamäti klientom DD a DSS ale aj samotným umelcom

Projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry prináša radosť a rozptýlenie do každodenného života ľudí, ktorých život sa vplyvom veku a rôznych životných okolností zúžil na existenciu medzi štyrmi stenami v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb.

Hlavnými aktérmi projektu sú profesionálni umelci s niekoľkoročnou praxou tvorenia programov pre danú cieľovú skupinu.

Cieľom projektu je priniesť umenie priamo k ľuďom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu opustiť dané zariadenie. Mnohí z nich po celý život učili hudbu, vyučovali na základnej, strednej, alebo vysokej škole, chodili do divadiel, kultúrnych inštitúcií a medzi ľudí. Zdravotný stav a vyšší vek ich však zo dňa na deň vyčlenil zo spoločenského života a odsunul na vedľajšiu koľaj.

MgA. Andrej Baran artD. a Mgr.art Marek Kľúčik interpretujú husľové duetá

Už niekoľko rokov sa snažíme kultúrne obohatiť ľudí v DD a DSS, ale aj mentálne postihnutých v DSS. Výborné, vďačné a vrúcne publikum, ktoré si váži každého, kto prinesie do ich jednotvárneho života trochu spestrenia, rozptýlenia a radosti. Vždy sa tam radi vraciame.

Husľovo gitarové Duo Slavonic

Na projekte sa podieľajú profesionálni hudobníci z oblasti vážnej hudby a folklórnej hudby z oblasti stredného Slovenska. Jednotlivé programy prispôsobujeme konkrétnemu DD či DSS, v ktorom má podujatie prebiehať.

DD a DSS v obci Hrochoť