From Three For Three

Koncert sláčikového tria

Andrej Baran – husle
Andrej Krajčovič – viola
Ján Šiška – violončelo

From tree for three..vychádza z idey priniesť nepoznanú hudbu na miesta kde vznikla, vybrať skladby tak aby boli interpretovateľné kdekoľvek a priniesť divákom hudbu, ktorá je nová, nepočutá, neobohratá, originálna, naša. Traja hudobný skladatelia, tri skladby, traja interpreti.

Ďakujeme za podporu tohto koncertu organizácií SOZA a SKF. Bez ich podpory by sa nemohol koncert uskutočniť.

Ďakujeme za nádherný koncert interpretom Andrej Baran, Andrej Krajčovič a Ján Šiška, ktorí priniesli na poslednú adventnú nedeľu neopakovateľnú atmosféru do nádherných priestorov kostola sv. Jána Krstiteľa v Tajove.