Hudobný Fond – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu

Ďakujeme za podporu a štipendium Hudobnému fondu, ktorý v čase pandémie finančne prispel na naštudovanie diel: Ilja Zeljenka Husľové duetá, Ilja Zeljenka Duettina pre husle, Ladislav Kupkovič Téma a variácie na anglickú pieseň, Ladislav Stanček Zmes slovenských piesní Op. 38c, Béla Bartók 44 Duet pre husle Sz.98, Ligeti, György Balada si joc

František Ferienčík 2. husle
Andrej Baran 1. husle