Hudba pre dva sláky

Andrej Baran & Mária Rybár Fuchsbergerová

Hlavným zámerom projektu je priniesť divákom tvorbu skladateľov a ich diela, ktoré sa napriek svojej originalite a jedinečnosti ešte nedostali k slovenskému publiku. Dôvodov je hneď niekoľko, ale ani jeden z nich nie je umeleckého charakteru. Projekt „Hudba pre dva sláky“ spája dva melodické nástroje do jedného zvukového celku. Napriek rozdeleniu na prvé a druhé husle sú oba nástroje rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú. Prelínanie melódií medzi oboma nástrojmi je nebadateľné a v určitých momentoch nadobudne divák pocit, že na pódiu sa nachádza sláčikové kvarteto. Plnosť harmónií, virtuózne pasáže a technická náročnosť reprezentuje dielo Eugèna Ysaÿe (1858 – 1931) Sonáta pre dvoje huslí, op. posth. Jedinečné a nesmierne technicky náročné dielo prekypuje entuziazmom, energiou a ohromujúco sonórnym zvukom dvoch nástrojov,  plnosťou pripomínajúci kvarteto,  zaplní koncertnú sálu a prinesie tak divákovi nečakaný zvukový zážitok. Samotnú skladbu venoval v roku 1915 husľový virtuóz Eugèn Ysaÿe svojej žiačke, belgickej kráľovnej. Prvého vydania sa skladba dočkala až v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Sonátu pre dvoje huslí sme sa rozhodli zaradiť do programu z dôvodu jej jedinečnosti. Sólové sonáty tohto husľového virtuóza a skladateľa pozná asi každý huslista, ale sonáta pre dvoje huslí nepatrí do bežne hrávaného koncertného repertoáru. Toto dielo je pre diváka nové, ešte nepoznané.

 Ako reprezentanta slovenskej hudby sme sa rozhodli zaradiť do programu dielo Ilja Zeljenku (1932 – 2007) Husľové duetá. Táto zbierka vznikla v roku 1982 a obsahuje 5 husľových duet. Oproti Zeljenkovej tvorbe pre mládež zaznamenávame v tejto skladbe autorov markantný rukopis. Náročné rytmické zadelenie, priam minimalistický prístup k rytmu a časté tempové zmeny, robia túto zbierku duet jedinečnou a môžeme s istotou povedať, že vďaka svojej náročnosti, aj interpretačnou výzvou. Zeljenka sa o diele vyjadril týmito slovami: “Husľové duetá patria k tým skladbám, ktoré som urobil za pár dní s pocitom radostnej pohody. Mám rád husle pre ich spevnosť, vrúcnosť a pritom veľkú pohyblivosť. Dvoj hlas je typom faktúry, ktorá sa rodí priamo v predstave, píše sa ľahko a plynule, dala by sa azda i nadiktovať (napríklad do stroja). Duetá považujem za miniatúry, v ktorých sa striedajú rôzne náladové odtiene, kantilény s rytmickými modelmi; sadzba zdôrazňuje slobodný pohyb oboch hlasov.” Premiéra sa uskutočnila v rok 1984.

Koncertný program uzatvára dielo českého hudobného skladateľa židovského pôvodu Zikmunda Schula (1916 – 1944), ktorý napriek svojej originalite nemal možnosť presadiť sa do povedomia hudobného umeleckého sveta. Po štúdiách v Nemecku a v Prahe zaznamenal síce  počiatočné úspechy, ale následne bol odvedený do koncentračného tábora v Terezíne.  Tu skomponoval niekoľko skladieb, medzi ktoré patria aj Chasidské tance pre dvoje huslí. Táto skladba bude uvedená na koncertoch ako slovenská premiéra.

Projekt Hudba pre dva sláky s číslom 23-133-00174 obsahoval dva projektové výstupy – koncerty. Koncerty mali u publika veľmi priaznivý ohlas a stretli sa s úspechom.  Prvý koncert prebehol v ArtCafé v Banskej Štiavnici. Na koncerte zaznela slovenská premiéra diela terezínskeho skladateľa Zigmunda Schula Dva Chasidské tance. Ďalej na programe zazneli skladby Ilju zeljenku, Gyorgi Ligetiho a Eugena Ysaya.  Druhý koncert projektu sa konal v Bratislave v Múzeu Jána Cikkera.

Miesto koncetu sa oproti pôvodnému plánu zmenilo z dôvodu nesúladu termínov a nemožnosťou nájsť vhodný spoločný voľný termín.
Múzeum Jána Cikkera ani Art Café si neúčtovali nájom interiérov na realizáciu koncertu, Múzeum si vybralo vstupné miesto požadovania nájomného od Slavonic o.z.
Projekt bol pre o.z. Slavonic neziskový a celú dotáciu vrátane spoluúčasti využilo na financovanie projektu.

Autori/účinkujúci

Ako účinkujúci projektu sa predstavili.

MgA. Andrej Baran, ArtD – husle, Mgr.art.Mária Rybár Fuchsbergerová, ArtD.

Dramaturgia: MgA. Andrej Baran, ArtD.

Sprievodný texty: MgA. Andrej Baran, ArtD.

Miesto a čas projektových výstupov

Projekt obsahoval dva projektové výstupy/koncerty. Prvý koncert sa uskutočnil 14. októbra 2023 o 17:00 v Banskej Štiavnici v priestoroch ArtCafé. Druhý projektový výstup/koncert prebehol v Múzeu Jána Cikkera dňa 18. októbra 2023 o 19.00 v Bratislave.

14.10.2023 Banská Štiavnica

18.10.2023 Bratislava