Koncerty v DD a DSS 2021

Aj tento rok, rok plný útrap s Covidom sme na vás nezabudli a pripravili sme projekt plný hudby a slova. Projekt podporený MKSR je jedinečný ak nie jediný. Stretávame sa s vami a vieme, že to má zmysel. Preto vám chceme poďakovať za priazeň, že nám dôverujete a vždy nás radi vidíte. Ako poďakovanie sme si pre vás okrem živých koncertov ktoré sme stihli odohrať pripravili aj jedinečný koncert sláčikového kvarteta doplnený textom krvavých sonetov od P. O. Hviezdoslava.

Doteraz sme odohrali naživo 15 koncertov v nitrianskom, bratislavskom, trnavskom a trenčianskom kraji. Ešte máme pred sebou banskobystrický a žilinský kraj. Veľmi sa na vás tešíme.
Vaše občianske združenie SLAVONIC