Zvuky a farby Krvavých sonetov

Hudobno – literárno – výtvarný projekt “Zvuky a farby Krvavých sonetov “bol pripravený pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a 100. výročia úmrtia Dominika Skuteckého. Projekt priniesol spojením literatúry, hudby a výtvarného umenia návštevníkovi netradičný pohľad na kultúrne dianie na našom území v období, kedy vznikal lyrický cyklus Krvavé sonety. Je množstvo diel či už hudobných alebo výtvarných ktoré sú inšpirované týmto vrcholným dielom Pavla Országha Hviezdoslava, no nikto nereflektuje na dianie v kultúre na našom území v období ich vzniku. Slovenskí umelci boli na vysokej úrovni a v rámci projektu bolo predstavené nielen dielo Krvavé sonety, ale aj diela slovenského hudobného skladateľa Alexandra Albrechta, jubilujúceho Jána Cikkera a v Banskej Bystrici v skuteckého dome originálne diela velikána slovenského výtvarného umenia, Hviezdoslavovho rovesníka Dominika Skuteckého.