Predseda o.z.

Mgr. Lýdia Baranová 

sa organizácii kultúry venuje profesionálne už 20. rokov. Ako programová pracovníčka Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici vytvorila stovky programov pre širokú verejnosť, ale aj špecifické publikum v ústavoch či DSS. Neskôr ako riaditeľke PKO sa jej podarilo ako hlavnej organizátorke zapísať Radvanský jarmok do nehmotného kultúrneho dedičstva národa, obnoviť rokmi zabudnutý folklórny program Hrajte že mi, hrajte…a tým významne prispieť k rozvoju ľudovej kultúry v rámci celého Slovenska. V súčasnosti usporadúva kultúrne podujatia pre mesto Banská Bystrica z pozície vedúcej Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

The Chairman of civic association is professionaly devoted to organization of culture for 20 years already. As the program worker of Park of Culture and Leisure in Banská Bystrica she created hundreds of programs for the wide public, but also specific audience in institutes or Social services homes. Later in a role of director of Park of Culture and Leisure she succeeded, as the main organizer of the Radvaň fair, to enter this fair in the intangible cultural heritage of the nation, renew years forgotten folklore program Hrajte že, mi hrajte… and thus significantly contribute to development of folk culture within the whole Slovakia. Nowadays, from the Worker´s house head position, she manages cultural events for Banská Bystrica city.