Duo SLAVONIC

NEPOZNANÉ PREMIÉRY

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Projekt DUO SLAVONIC – NEPOZNANÉ PREMIÉRY vychádza z idey predstaviť slovenskému publiku diela skomponované pre husľovo-gitarové duo, uviesť na koncertné pódiá nový koncertný repertoár Dua Slavonic a  zároveň predstaviť premierovo dielo slovenského hudobného skladateľa. V súčasnej dobe sa tvorba pre husle a gitaru uvádza najmä na gitarových festivaloch a na objednávky koncertných inštitúcií a koncertných sezón. Mnoho diel zaznamená len svoju premiéru a viac sa neuvádzajú. Veríme, že tento projekt pomôže zviditeľniť doposiaľ nepoznané a koncertne neuvádzané diela a poskytne hlbší pohľad do slovenskej tvorby pre husle a gitaru, ako aj na tvorbu významných zahraničných skladateľov, ktorých diela sú na Slovensku interpretované ojedinele. Bude tak prínosom pre ich poznanie a zviditeľnenie nielen u husľových a gitarových interpretov, ale aj odbornej a širokej verejnosti.

Na realizáciu výstupov sme pozvali etablované husľovo-gitarové duo Slavonic (Doc.Adam Marec gitara, ArtD, MgA.Andrej Baran, ArtD. husle) Oslovené husľovo-gitarové duo Slavonic vzniklo v roku 2010.

Na koncerte zaznejú hneď 3 premiérové skladby: René Eespere – MATHBETH premiéra v SR, René Eespere – RESPECTUS premiéra v SR a Ján Králik – SONATINA pre husle a gitaru – premiéra. Okrem spomenutých premiér na koncerte zaznie skladba poľského súčasného skladateľa Mareka Paseczneho a Fratres pre husle a gitaru Arvo Pärta. 

V rámci koncertného turné sme odohrali aj jeden koncert v Brne v nádherných priestoroch Múzea Brněnska, Vily Löw-Beer .