Zážitky ktoré sa vryjú do pamäti klientom DD a DSS ale aj samotným umelcom

Projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry prináša radosť a rozptýlenie do každodenného života ľudí, ktorých život sa vplyvom veku a rôznych životných okolností zúžil na existenciu medzi štyrmi stenami v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb.

Hlavnými aktérmi projektu sú profesionálni umelci s niekoľkoročnou praxou tvorenia programov pre danú cieľovú skupinu.

Cieľom projektu je priniesť umenie priamo k ľuďom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu opustiť dané zariadenie. Mnohí z nich po celý život učili hudbu, vyučovali na základnej, strednej, alebo vysokej škole, chodili do divadiel, kultúrnych inštitúcií a medzi ľudí. Zdravotný stav a vyšší vek ich však zo dňa na deň vyčlenil zo spoločenského života a odsunul na vedľajšiu koľaj.

MgA. Andrej Baran artD. a Mgr.art Marek Kľúčik interpretujú husľové duetá

Už niekoľko rokov sa snažíme kultúrne obohatiť ľudí v DD a DSS, ale aj mentálne postihnutých v DSS. Výborné, vďačné a vrúcne publikum, ktoré si váži každého, kto prinesie do ich jednotvárneho života trochu spestrenia, rozptýlenia a radosti. Vždy sa tam radi vraciame.

Husľovo gitarové Duo Slavonic

Na projekte sa podieľajú profesionálni hudobníci z oblasti vážnej hudby a folklórnej hudby z oblasti stredného Slovenska. Jednotlivé programy prispôsobujeme konkrétnemu DD či DSS, v ktorom má podujatie prebiehať.

DD a DSS v obci Hrochoť