Koncerty v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb 2022

Cieľom projektu je poskytnutie kultúrneho vyžitia najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, ku ktorým patria seniori v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb. Rada Európy zdôrazňuje význam a napĺňanie kultúrnych práv pri upevňovaní procesu sociálnej súdržnosti a slobody jednotlivca osobnostne sa rozvíjať počas celého života, možnosť každého aktívne sa zúčastňovať života spoločnosti ako jej úplný člen. V projekte Koncerty v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb je našim zámerom priniesť kultúru obyvateľom ktorí už nemajú reálnu možnosť opustiť dané zariadenia z dôvodu vysokého veku či choroby. Program sa uskutočňuje priamo v domovoch dôchodcov, zariadeniach pre seniorov  a v domovoch sociálnych služieb.  Táto naša snaha vychádza nielen z úcty k starším občanom, ale aj z našej povinnosti obohatiť a spríjemniť jednotvárny život klientom umiestnených v spomínaných zariadeniach. Podmienky v domovoch dôchodcov sú rôzne a vždy treba programy, ktoré tam uskutočňujeme prispôsobovať ich konkrétnym podmienkam a tiež záujmu zo strany klientov, ktorých zdravotný, či už fyzický alebo psychický stav je rôznorodý.  Výsledkom tohto snaženia je zmysluplná zmena v živote obyvateľov domovov dôchodcov, zachovanie kontinuity spoločenského života a v neposlednom rade kvalitný umelecký zážitok. Je čas zmeniť postoj k tejto skupine ľudí, pretože počet seniorov narastá a spoločnosť ako keby nechcela o tejto skutočnosti vedieť. Je našou povinnosťou ako kultúrnej krajiny postarať sa o seniorov a to nielen po stránke zdravotnej, ale i po stránke duchovnej. Tento spôsob koncertovania sa stretol s pozitívnymi reakciami obyvateľov domovov. Pri máloktorom kultúrnom podujatí sa možno stretnúť s takou obrovskou vďačnosťou, s akou prijímali obyvatelia domovov dôchodcov práve túto ponuku.

Od októbra 2022 a do konca decembra  2022 sa nám podarilo zrealizovať 18  koncertov a v tejto činnosti by sme radi pokračovali i v budúcnosti. Záujem bol hlavne z menších miest, kde nemajú skoro žiadnu kultúru a dopyt po koncerte je veľký. Niektoré domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov mali o ďalší koncert tak veľký záujem, že sami navrhovali len aby sa zrealizoval zlúčenie koncertu s koncertom pre ZUŠ a DD,DSS aj z okolitých obcí.

Účinkujúci:  

MgA. Andrej Baran, ArtD.,  Mgr.art. Andrej Krajčovič, Doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD., Mgr.art. Mária Rybár Fuchsbergerová, ArtD., Pavel Majerík, Ján Majerík, Michal Gáj, Marek Pavúček, Terézia Halajová

 1. 24.10.2022 10.00 hoh. Penzión Jeseň, Internátna ulica, Banská Bystrica
 2. 16.11.2020  o 09.00 hod. DD a DSS Senium B.Bystrica
 3. 22.11.2022 o 09.00 hod. Zaps CASA, Kučišdorfská dolina 6,  902 01 Pezinok
 4. 29.11. 2022 o 13.00 hod Senior dom Magnólia Priechod
 5. 8.12. 2022 o 10.00 hod. DSS Senecio, Na Grbe 6195, 84107 Devínska Nová Ves
 6. 8.12. 2022 o 11.00 hod. DSS Gerion, Nám. Rodiny 7397/1. 84106 Záhorská Bystrica
 7. 14.12. 2022 o 13.00 hod. Domov dôchodcov Betonika, Priechod 283, 976 11 Selce
 8. 16.12. 2022 o 9.30 hod. Zps Dom pokojnej staroby, Pavetitšova 17, 919 43 Cífer
 9. 19.12. 2022 o 09.00 hod. CSS Samaritán, Clementisove sady 903, 924 01 Galanta
 10. 19.12. 2022 o 10:00 hod. DD a DSS Horné Saliby 505, 92503 Horné Saliby
 11. 19.12. 2022 o 11:00 hod. Domov dôchodcov, Dolné Saliby  786, 92503 Dolné Saliby
 12. 20.12. 2022 o 10:00 hod. Dom Božieho milosrdenstva, T. Andrašovana 44, B.Bystrica
 13. 20.12. 2022 o 14.00 hod. Dom pre seniorov, Pionerska 351, 962 31 Sliač
 14. 22.12. 2022 o 9.30 hod. DD a DSS Záhonok 3205/2 ,Zvolen-Môťová
 15. 22.12. 2022 o 11.00 hod. DSS Milana Rastislava Štefánika 3385, 960 01 Zvolen
 16. 21.12. 2022 o 9:00 hod. DD a DSS Hron, Sad Kapitána Nálepku 9, Nemecká-Dubová
 17. 21.12. 2022 o 10.30 hod. DS a DSS, Námestie 1. mája, 976 13 Slovenská Ľupča
 18. 21.12. 2022 o 13.30 hod. Zps Dominik, Veľká Lehota 431