Za krajšiu jeseň života


Projekt “Za krajšiu jeseň života” je podporený z programu ACF
Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a
Karpatskou nadáciou“.Projekt prináša kultúru na miesta kam si chodí zubatá brúsiť kosu. Mnohokrát odsunutí ľudia na perifériu spoločnosti, diskriminovaní a zabudnutí. Ich osoby sú prepierané spoločnosťou len pred voľbami, nazývajú ich trolmi, príťažou, nesvojprávnymi. Je hanba kam naša spoločnosť dospela a ako si neváži seniorov. Ich životnú múdrosť a skúsenosti zmetie argumentami, že je iná doba. Práve náš projekt prináša trošku svetla medzi seniorov v zariadeniach pre seniorov, opatrovateľských domov, či domovov sociálnych služieb. Koncertná sála príde priamo k nim, pokúsime sa vo verejnosti aspoň trochu ukázať a dokázať, že aj ľudia odkázaní na takúto formu starostlivosti z dôvodu vysokého veku tu boli a sú, vybudovali našu spoločnosť a zabezpečili nám, že si žijeme v podstate v blahobyte. Nezabudnime na to, nech už bolo akékoľvek politické zriadenie, ľudia tu ostávajú a vo svojom živote robili veci najlepšie ako vedeli. Prispejme im aspoň takto málo k psychickej pohode, ukážme im, že sme na nich nezabudli. Srdečne Vás všetkých pozývame na projekt Za krajšiu jeseň života.

Na našej webovej stránke budete mať možnosť aktívne sledovať dianie počas celého trvania projektu, pozvánky, fotografie, zvukové či video ukážky z podujatí.
Tešíme sa na vás.

Projekt môže začať a začneme na západe konkrétne v mestách Pezinok, Sv.Jur a Bratislava. Tešíme sa na vás.

Veľmi radi by sme sa poďakovali úžasným interpretom a skvelému publiku v zariadeniach Casa, Agapé a Rafael ktoré sme navštívili v mesiaci október. Sme veľmi radi, že môžeme prinášať radosť a kultúru ľuďom, ktorí už nemôžu opustiť dané zariadenia. Aj napriek náročnej príprave a organizácií obzvlášť v tomto období vidíme, že to má zmysel. Radosť vo vašich očiach, únik z reality a pripojenie sa k nám počas projektu nás vždy teší a utvrdzuje nás v tom, že sme na dobrej ceste. Ďakujeme

Vážené dámy a vážení páni, dovoľte aby sme vás srdečne privítali na dvoch streamovaných koncertoch /vianočnom a novoročnom/ projektu Za krajšiu jeseň života, ktorý organizuje občianske združenie SLAVONIC. Sme radi že sme dostali možnosť priniesť program a kultúru aj takouto formou priamo k vám a aj s kolegami dúfame že sa vám bude páčiť.

Vianoce 2021

Je tu vianočný čas, čas pokoja, lásky, porozumenia v kruhu svojich priateľov, rodiny, blízkych. To nám však opäť nie je dopriate a práve kvôli nepriaznivej pandemickej situáci sme vás navštívili aspoň takto, prostredníctvom obrazovky.

Ktosi múdry voľakedy povedal, že s pesničkou je život krajší, plnší a bohatší. Odvtedy ľudia spievajú a tak prejavujú radosť zo života. Preto zosilte zvuk a zaspievajte si s nami nádherné vianočné koledy.

Nový rok 2022

Je tu Nový rok, rok 2022 a tak ako minulý rok aj teraz sme dúfali, že začneme lepšie. To nám však opäť nie je dopriate a práve kvôli nepriaznivej pandemickej situáci sme vás navštívili aspoň takto, prostredníctvom obrazovky. 2022, ale máme tých dvoják požehnane.. Práve číslo 2 symbolizuje v numerológií súcit, spoluprácu, diplomaciu. Číslo 2 je nositeľom ohľaduplnosti, spoločenskosti či sociálneho cítenia. No má aj svoje negatíva ako prílišné sebaobetovanie, váhavosť, opatrnosť či protichodnosť myšlienok. Preto si prajme využitie len jeho pozitívnej stránky, buďme k sebe láskaví, pozorní, nenechajme sa vtiahnuť do mocenských hier a tešme sa spolu na lepší zajtrajšok. Vaše občianske združenie Slavonic

!!!!Prosím, nezabudnite nám vždy poslať zmluvu o spolupráci alebo základné informácie o vašom zariadení, počte klientov na ktorých mal program dopad, fotografie. Bez vašej pomoci a splnení tejto drobnosti sa nedá v projekte pokračovať!!!!