Za krajšiu jeseň života


Projekt “Za krajšiu jeseň života” je podporený z programu ACF
Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a
Karpatskou nadáciou“.Projekt prináša kultúru na miesta kam si chodí zubatá brúsiť kosu. Mnohokrát odsunutí ľudia na perifériu spoločnosti, diskriminovaní a zabudnutí. Ich osoby sú prepierané spoločnosťou len pred voľbami, nazývajú ich trolmi, príťažou, nesvojprávnymi. Je hanba kam naša spoločnosť dospela a ako si neváži seniorov. Ich životnú múdrosť a skúsenosti zmetie argumentami, že je iná doba. Práve náš projekt prináša trošku svetla medzi seniorov v zariadeniach pre seniorov, opatrovateľských domov, či domovov sociálnych služieb. Koncertná sála príde priamo k nim, pokúsime sa vo verejnosti aspoň trochu ukázať a dokázať, že aj ľudia odkázaní na takúto formu starostlivosti z dôvodu vysokého veku tu boli a sú, vybudovali našu spoločnosť a zabezpečili nám, že si žijeme v podstate v blahobyte. Nezabudnime na to, nech už bolo akékoľvek politické zriadenie, ľudia tu ostávajú a vo svojom živote robili veci najlepšie ako vedeli. Prispejme im aspoň takto málo k psychickej pohode, ukážme im, že sme na nich nezabudli. Srdečne Vás všetkých pozývame na projekt Za krajšiu jeseň života.

Na našej webovej stránke budete mať možnosť aktívne sledovať dianie počas celého trvania projektu, pozvánky, fotografie, zvukové či video ukážky z podujatí.
Tešíme sa na vás.

Projekt môže začať a začneme na západe konkrétne v mestách Pezinok, Sv.Jur a Bratislava. Tešíme sa na vás.