Slavonic o.z.

Slavonic o.z. je združenie založené na základe potreby prinášať ľudom kultúru a umenie. Jeho členovia majú bohaté skúsenosti s kultúrnou prácou a sú vo svojej činnosti uznávaní profesionáli.

Slavonic c.a. is the association based on need to bring culture and arts towards people. Its members have rich experiences with cultural work and they are recoognized professionals in their activity.

Sústreďujú sa hlavne na organizovanie koncertov a podujatí vážnej a tradičnej hudby. Od roku 2012 zrealizovali množstvo kultúrnych, kultúrno-výchovných projektov a projektov ktoré sa snažia o uchovávanie duchovného kultúrneho dedičstva i projektov zameraných na marginalizované skupiny obyvateľstva.

They mainly concentrate on organization of concerts and events of classical and traditional music. Since 2012 they have realized amount of cultural, culture-educational projects and projects focused onto disadvantaged groups of the population. 

Od svojho vzniku každoročne podávajú žiadosti na podporu ich činnosti. Medzi úspešné projekty patrili:

Since the establishment, Slavonic applies for support of its activities on yearly bases. There were several successful projects : 

 

 

 1. Vydanie CD nosiča hudobníka, pedagóga a redaktora Miroslava Barana, uznávanej nežijúcej osobnosti v oblasti folklóru (2013) – projekt Ministerstva kultúry SR
 2. Podpora mladých umelcov (2017)– Ministerstvo financií SR.
 3. Obete varujú (2015) – koncerty vo vypálených osadách, odsúdenie holokaustu – Ministerstvo kultúry SR
 4. Výchovné koncerty – My sme malí muzikanti (2016)– Banskobystrický samosprávny kraj
 5. Spievajúce múry – (2014,2016,2017,2019) koncerty v hradoch a zámkoch na Slovensku – Banskobystrický samosprávny kraj , Fond na podporu umenia
 6. Koncerty mladých (2017)– Banskobystrický samosprávny kraj
 7. Hrajte, že mi hrajte – dramaturgická a organizačná spolupráca s RTVS na verejných rozhlasových nahrávkach osobností v oblasti folklóru (3 podujatia ročne) – zmluva so štátom
 8. Kultúra bez hraníc (2019) – koncerty pre DD a DSS – Banskobystrický samosprávny kraj
 9. Koncerty v Domovoch dôchodcov a Domovoch sociálnych služieb (2019,2020, 2021) – Ministerstvo kultúry
 10. Bartók, folklór a Slovensko – koncerty venované 90. výročiu skomponovania 44 duet pre dvoje huslí SZ98 (2021) – Fond na podporu umenia 
 11. Hudba pre dva sláky – koncerty venované zoskupeniu husle + čelo (2021)- FPU
 12. Za krajšiu jeseň života (2021-2022) – Active citizens fund
 13. Nepoznané preméry (2022) – Fond na podporu umenia
 14. Ján Móry – Spišská omša (2022) – Fond na podporu umenia
 15. Koncerty v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb (2022) – MKSR
 16. Hudba pre dva sláky (2023) Fond na podporu umenia
 17. From Three, For Three (2023) Fond na podporu umenia
 18. Nepoznané premiéry – Slavonic duo (2023) Fond na podporu umenia