Školy, škôlky, školičky…

alebo… skultúrňovanie mládeže správnym smerom pôsobí aj na rodičov…

budme slušní, buďme kultúrni ale bez mladej generácie to nepôjde…

Cieľom a zámerom projektu bolo vzdelávanie a oboznamovanie detí a mládeže s  hudobnými štýlmi, žánrami a zoznámenie ich nielen s komerčnou kultúrou. Projekt rozvíja vedomosti z oblasti kultúry, umenia a histórie, podporuje rozvoj citovej zložky u mládeže, vedie ich k láske k hudbe a tým pádom aj k celkovému rozvoju kultúrnej spoločnosti. Dnešná mladá generácia bohužiaľ z veľkej časti prichádza do kontaktu s live kultúrou len prostredníctvom médií, komerčných rádií a televízií. Takáto kultúra nemôže dostatočne pokryť potrebu mladej generácie na informácie a rozvoj osobnosti. V Banskej Bystrici bola pred zhruba 25 rokmi založená ZŠ s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy. Mnohé z detí tam študujúcich má aj v dospelom veku veľmi pozitívny vzťah k umeniu, navštevujú koncerty populárnej, jazzovej, ľudovej i klasickej hudby a tým zároveň prispievajú k celkovému rozvoju kultúrnosti obyvateľstva, podpore štátnych inštitúcii ako je Slovenská filharmónia, divadlá, opery a festivaly u nás. Cieľom nášho projektu je skultúrniť mládež, ukázať jej, že aj klasická či ľudová hudba v podaní profesionálov je krásna a oplatí sa ju počúvať či len sa jej amatérsky venovať, lebo rozvíja ducha a napomáha k celkovej harmónii ľudstva.