Štipendium na naštudovanie diela FPU

Naštudovanie skladby Paul Ben Haim Sonáta in G pre sólo husle Op.44 podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Názov projektu: Paul Ben Haim – Sonata for solo violin g minor op. 44 (slovenská preméra)

Číslo zmluvy: 21-131-05681

Program: 1.3.1-A Tvorba hudobného diela (A – štandardné štipendium na tvorbu) (Š)