From THREE for THREE

Traja hudobný skladatelia, tri skladby, sláčikové trio

..vychádza z idey priniesť nepoznanú hudbu na miesta kde vznikla, vybrať skladby tak aby boli interpretovateľné kdekoľvek a priniesť divákom hudbu, ktorá je nová, nepočutá, neobohratá, originálna, naša. Traja hudobný skladatelia, tri skladby, traja interpreti.

Viliam Figuš-Bystrý/ Gideon Klien/ Ilja Zeljenka

&

Andrej Krajčovič  / Andrej Baran / Ján Šiška

Viliam Figuš Bystrý sa svojou tvorbou veľmi intenzívne angažoval na vzniku slovenskej národnej hudby. Bola to slovenská ľudová pieseň, ktorú chápal ako zdroj špecifickosti národnej hudby. Ľudovú pieseň upravoval do piesňových cyklov a zbierok. Významnú rolu v jeho tvorbe mala komorná hudba. Práve skladba pre sláčikové trio e-mol op.108 bola jeho poslednou skladbou. Doposiaľ nevydané dielo je uložené v archíve Slovenskej národnej knižnice.

Gideon Klein, český hudobný skladateľ, klavirista “spolu-organizátor” kultúrneho života v koncentračnom tábore Terezín. Študent Aloiza Hábu. V roku 1941 bol deportovaný do koncentračného tábora v Terezíne, kde sa stal popri P. Haasovi, V. Ulmanovi, H. Krásovi jedným z hlavných skladateľov a organizátorov kultúrneho diania. Trio pre husle, violu a violončelo bola jeho pravdepodobne posledná skladba pred deportáciou do Osvienčimu v roku 1944.

Ilja Zeljenka skomponoval svoje Sláčikové trio v roku 2001. Svojho prvého uvedenia dočkalo v roku 2002. Podľa nášho bádania sa dielo ďalšieho verejného výstupu zatiaľ nedočkalo.

From Three…sme predstavili

…For Three reprezentuje sláčikové trio v zložení Andrej Baran husle, Andrej Krajčovič viola a Ján Šiška violončelo. Viac o umelcoch v detailnom popise projektu.

PROJEKT FROM THRE – FOR THREE DETAILNE

Traja hudobní skladatelia, tri skladby a traja interpréti. Zámerom projektu je realizácia koncertov pre sláčikové trio. Projektový prínos pre kultúrnu obec je v dramaturgickom pláne, ktorý predstaví dielo Viliama Figuša – Bystrého Sláčikové trio e mol op.108., doposiaľ nevydané dielo skomponované 7.1.1937 v Banskej Bystrici. Rukopis sa nachádza v Slovenskej národnej knižnici pod signatúrou LAMS XXIV-209. Išlo by o prvú verejnú novodobú premiéru tohto diela. Sláčikové trio e-mol bola posledná skladba V. F. Bystrého, ktorý zomrel v máji 1937. V tom čase mal Gideon Klein 16 rokov a ani netušil, aké hrôzy má pre neho život pripravené. Práve ďalšia skladba, ktorá zaznie na koncerte pochádza z pera tohot českého hudobného skladateľa. Jedná sa o Trio pre husle, violu a violončelo skomponované v roku 1944 v koncentračnom tábore Terezín. Trojicu skladateľov s kompozíciami pre sláčikové trio uzatvára slovenský hudobný skladateľ Ilja Zeljenka a jeho sláčikové trio skomponované v roku 2001. Projekt obsahuje dva projektové výstupy/koncerty. Prvá premiéra sa uskutoční v meste kde V. F. Bystrý Trio op.108 skomponoval – v Banskej Bystrici. Druhá premiéra sa uskutoční v Banskej Štiavnici.

Veríme, že tento projekt pomôže zviditeľniť doposiaľ nepoznané a koncertne neuvádzané diela a poskytne hlbší pohľad do slovenskej tvorby pre sláčikové trio, ako aj na tvorbu významných hudobných skladateľov, ktorých diela sú interpretované ojedinele. Projekt bude prínosom pre ich poznanie a zviditeľnenie nielen u interpretov, ale aj odbornej a širokej verejnosti.