Navštívené DD a DSS

V priebehu posledného 3/4 roka sme navštívili množstvo DD a DSS. Je nám cťou tvoriť program pre seniorov. Ich vďaka nám vždy vynahradí všetku námahu spojenú s celou prípravou a organizáciou projektov. Ďakujeme za vrelé prijatia ale aj za podporu projektu MKSR. Určite sa budeme snažiť v našich projektoch pre seniorov a ľudí so znevýhodnených skupín pokračovať.