Navštívené DD a DSS

V priebehu posledného 3/4 roka sme navštívili množstvo DD a DSS. Je nám cťou tvoriť program pre seniorov. Ich vďaka nám vždy vynahradí všetku námahu spojenú s celou prípravou a organizáciou projektov. Ďakujeme za vrelé prijatia ale aj za podporu projektu MKSR. Určite sa budeme snažiť v našich projektoch pre seniorov a ľudí so znevýhodnených skupín pokračovať.

Ďakujeme, radi prídeme aj nabudúce

Ďakujeme za podporu

Ako občianske združenie by sme radi poďakovali Ministerstvu kultúry za podporu našeho projektu, vďaka ktorej môžeme pripravovať krásne programy pre našich seniorov. Bez nej by sa usmievali 40x menej, pretože na základe danej podpory sme zvládli zorganizovať presne toľko vystúpení po DD a DSS v rámci Banskobystrického, Žilinského, Trnavského a Bratislavského kraja.

Stredisko Domov sociálnych služieb Zvolen

Prikladáme jeden z krásnych článkov z DSS vo Zvolene

http://www.dsszv.sk/?hudobne-vystupenie-slavonic-oz-v-dss,261

Hudobné vystúpenie Slavonic o.z. v DSS

AKTUALITY » Hudobné vystúpenie Slavonic o.z. v DSS

  • Slavonic o.z.

V stredu 05. februára 2020 sa v našom zariadení Domov sociálnych služieb vo Zvolene rozliehali tóny živej hudby. Navštívili nás slovenskí hudobní umelci Slavonic o.z. s podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho členovia – huslisti Mgr. art. Andrej Baran, ArtD. a Mgr. art. Marek Kľúčik do nášho zariadenia priniesli závan kultúry a vytvorili skvelú atmosféru.  

Husľové duo našim prijímateľom sociálnej služby spestril dnešné dopoludnie skladbami popredných svetových umelcov B. Bartóka, A. Dvořáka, J. S. Bacha, J. Pachelbela, G. Dusíka. Odzneli skladby ľudových piesní, tanga ale aj vážnej hudby. Hudobní umelci sa s nami rozlúčili nádhernou skladbou Ave Maria od J. S. Bacha a Ch. Gounoda. Našich prijímateľov sociálnej služby vystúpenie husľového dua veľmi zaujalo, usmievali sa, tlieskali a naplno si to celý čas užívali.

Ďakujeme Slavonic o.z. a jeho členom – huslistom Mgr. art. Andrejovi Baranovi, ArtD. a Mgr. art. Marekovi Kľúčikovi za prejavený záujem a hudobný zážitok, ktorý v nás opäť zanechali a tešíme sa na ich ďalšie skvelé vystúpenie v našom zariadení.

Autor článku, pridal dňa: 05. februára 2020 – Mgr. Jana Hiczérová

Zážitky ktoré sa vryjú do pamäti klientom DD a DSS ale aj samotným umelcom

Projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry prináša radosť a rozptýlenie do každodenného života ľudí, ktorých život sa vplyvom veku a rôznych životných okolností zúžil na existenciu medzi štyrmi stenami v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb.

Hlavnými aktérmi projektu sú profesionálni umelci s niekoľkoročnou praxou tvorenia programov pre danú cieľovú skupinu.

Cieľom projektu je priniesť umenie priamo k ľuďom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu opustiť dané zariadenie. Mnohí z nich po celý život učili hudbu, vyučovali na základnej, strednej, alebo vysokej škole, chodili do divadiel, kultúrnych inštitúcií a medzi ľudí. Zdravotný stav a vyšší vek ich však zo dňa na deň vyčlenil zo spoločenského života a odsunul na vedľajšiu koľaj.

MgA. Andrej Baran artD. a Mgr.art Marek Kľúčik interpretujú husľové duetá

Už niekoľko rokov sa snažíme kultúrne obohatiť ľudí v DD a DSS, ale aj mentálne postihnutých v DSS. Výborné, vďačné a vrúcne publikum, ktoré si váži každého, kto prinesie do ich jednotvárneho života trochu spestrenia, rozptýlenia a radosti. Vždy sa tam radi vraciame.

Husľovo gitarové Duo Slavonic

Na projekte sa podieľajú profesionálni hudobníci z oblasti vážnej hudby a folklórnej hudby z oblasti stredného Slovenska. Jednotlivé programy prispôsobujeme konkrétnemu DD či DSS, v ktorom má podujatie prebiehať.

DD a DSS v obci Hrochoť