Premiéra nebeskej omše z pekla

Kežmarský hrad

Dňa 27.11.2022 o 16.00 sa uskutočnilo v Hradnej Kaplnke, ktorá je súčasťou hradného komplexu kežmarského hradu patriaceho pod správu Múzea v Kežmarku premiérové uvedenie diela Jána Móryho – Spišská omša. Samotné dielo bolo nielen pre divákov ale aj samotných účinkujúcich jedinečná príležitosť spoznať jedinečné dielo a tvorbu Jána Móryho. Samotné dielo bolo harmonicky nesmierne bohaté, dokonalo zvukovo vyvážené. Majstrovstvo pera Jána Móryho, ktorý skomponoval Spišskú omšu vo svojom najťažšom životnom obdobi (zhabanie majetku, vyhnanie z domova, hlad, beznádej. Preto nebeská omša z pekla. Ženy chodili zbierať po zbere kalerábov odpadnuté listy na pole a to varili, Móry týždne nevyšiel zo svojej izby a počas týchto ťažkých chvíľ komponoval Spišskú omšu) bolo citeľné z dokonalého harmonického rozloženia ednotlivých hlasov, ktoré svojou melodikou nezanikli v zvuku organu, ktorý citlivo pristupoval k dynamike aj registrácií. Občas znejúca dizonancia a harmonický nesúlad hlavne medzi basovými tónmi medzi organom a violončelom obsahoval už samotný rukopis, v ktorom je množstvo chýb s ktorými sa museli interpreti popasovať. Nie všetky chybičky sa im podarilo opraviť ale vzhľadom na ich veľké množstvo spôsobené pravdepodobne zlým psychickým rozpoložením autora počas komponovania myslím, že dôstojne odinterpretovali toto jedinečné dielo a verím, že to nebolo jeho posledné prevedenie.

Na záver nesmiem zabudnúť spomenúť, že koncert a celý projekt bol z verejných zdrojov podporený Fondom na podporu umenia, za čo im nesmierne ďakuje celá hudobná obec a hlavne milovníci diela Jána Móryho.

Honorat Eriz , 1.12.2022 Bratislava