Podporujeme rozvoj kultúry aj mimo koncertné pódiá

Kultúra je krehká a akákoľvek jej destabilizácia spôsobuje rozklad kultúrnej spoločnosti. Kultúrne treba vzdelávať mládež, podporovať aktívnu spoločnosť a splácať ňou životné vklady seniorom. Občianske združenie Slavonic naďalej pracuje na všetkých troch zložkách a aj napriek stupňujúcej sa nekultúrnosti obyvateľov tejto planéty tento boj nevzdávame. Aj napriek polenám ktoré nám život pod nohy nahádzal sa nám podarilo v mesiaci marec a apríl úspešne absolvovať projekty v programe Za krajšiu jeseň života a priniesť radosť a rozptýlenie naším seniorom v zariadeniach pre seniorov a domovoch sociálnych služieb v rámci niekoľkých okresov a krajov.